36AMI projekt, CVUT FEL

Autoři

Jsme studenti 5.ročníku CVUT FEL, obor výpočetní technika.

Martin Tůma

Michal Trs

Poděkování

Na tomto místě chceme poděkovat doc. Janečkovi za vedení práce a realizaci "HWlab desky". Dále Jaroslavu Škorpilovi za support při rozchození Bluetooth modulu.