36AMI projekt, CVUT FEL

Požadavky

Zde je seznam požadavků na HW a SW pro zprovoznění BlueNET. Zároveň jsou uvedeny doporučené verze se kterými je ověřena funkčnost.

HW požadavky

 • Charon 2 modul od HW-group.com
 • Programátor (HW STK-500 SPI)
 • volitelně: Charon 2 Development Kit
 • UTP křížený kabel
 • BT dongle
 • Pro lepší demonstraci bezdrátové komunikace 2 PC

SW požadavky

 • Počítač s OS Windows pro překlad a programování mikra
 • Počítač s OS Linux, BT a BlueZ knihovnou pro demo aplikaci
 • WinAVR (verze: WinAVR-20070122-install.exe)
 • Ethernut (verze 4.2.1)
 • AVR Studio 4 (4.12)