Informační systém pracoviště technické podpory

Semestrální práce z předmětu 36DBS
Martin Tůma,3/50, paralelka 110 (čt. 16:15)

Popis aplikace

Informační systém slouží pro potřeby pracoviště technické podpory poskytovatele internetových služeb (Provider). Provider eviduje zákazníky, kteří využívají jeho služeb. Jednotlivé služby mají na starosti oddělení, ve kterých jsou zařazeni zaměstnanci společnosti. Hlavním účelem systému je pak evidovat problémy zákazníků týkající se jednotlivých služeb a zaznamenávat jejich řešení jednotlivými pracovníky.

U zákazníků jsou v databázi zaznamenány osobní informace (jméno, adresa, telefon, ...). U služeb je potřeba zaznamenat alespoň její jméno, popis, stav. Oddělení má své číslo, název, sídlo a vedoucího. U zaměstnanců je kromě obligátních osobních údajů ještě evidován plat. U každého problému je třeba zaznamenat popis, stav řešení, datum otevření a datum uzavření. Řešení musí obsahovat alespoň popis a data řešeno od, řešeno do.

Problém zákazníka se může týkat více služeb, může být také řešen více zaměstnanci z různých oddělení, ne však jedním zaměstnancem vícenásobně. Systém musí zaznamenávat všechna řešení k jednotlivému problému.

ER model

er-model

ER model pro ER modelář

Uživatelské role

* Záznamy v závorkách určují, zda je daná funkce počítačově podporována

SQL scripty

init.sql - vytvoření databáze
data.sql - data do databáze
query.sql - testovací dotazy

GUI implementace

forms.zip - Archiv s formuláři pro ORACLE Forms Developer 10g

Zde předkládanou práci jsem vytvořil samostatně s využitím těchto informačních zdrojů:
  1. Halaška, Pokorný: Databázové systémy, ČVUT 2003
  2. Halaška, Pokorný, Valenta: Databázové systémy - cvičení, ČVUT 2004
  3. Stránky předmětu 36DBS
Poslední aktualizace: 13.1.2005