Zpracování údajů ze zařízení pomocí protokolu SNMP

Úloha z předmětu 36MPS

Martin Tůma

Zadání

  1. Pomocí standartních nástrojů z balíku net-snmp přečíst údaje o zařízení (typ, výrobce, model, počet portů/rozhraní, vlastnosti portů).
  2. Pro vybranou, časově závislou veličinu periodicky číst aktuální hodnotu a vyřešit zobrazení časového průběhu.

Řešení

Obecné informace o zařízení

Základní informace o zařízení získáme SNMP dotazem na větev (podstrom začínající daným OID) system pomocí příkazu:

snmpwalk -v 2c -c mps 147.32.96.9 system

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING:
  3Com 3Com SuperStack 4 Switch 5500G-EI SFP 24-Port
  Software Version 3Com OS V3.02.04s168
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID:
  SNMPv2-SMI::enterprises.43.1.16.4.3.18
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks:
  (1429964500) 165 days, 12:07:25.00
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: admin@mk.cvut.cz
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: ss5k5-central
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: centillion
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 78

Výpis 1. Obecné informace o zařízení.

Zařízení je tedy 24 portový 3Com SuperStack Switch 5500G-EI. Systém nese jméno ss5k5-central a je umístěn v lokaci s názvem centillion. Administrátorem zařízení pak je admin@mk.cvut.cz.

Informace o portech

Komplexní informace o rozhraních zařízení je možné získat z tabulky IF-MIB z podstromu iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces (OID = 1.3.6.1.2.1.2). V balíku net-snmp je pro procházení tabulek k dispozici nástroj snmptable, s jehož pomocí lze výpis tabulky realizovat:

snmptable -v 2c -c mps 147.32.96.9 .1.3.6.1.2.1.2.2.1

ifPhysAddress ifSpeed ifMtu ifType ifDescr ifIndex
0:0:0:0:0:0 0 1500other NULL0 14
0:0:0:0:0:0 0 1536softwareLoopbackInLoopBack0 16
0:18:6e:3b:ce:810 1500l3ipvlan Vlan-interface1 31
0:18:6e:3b:ce:810 1500l3ipvlan Vlan-interface5 63
0:0:0:0:0:0 0 1500ppp Aux1/0/0 4227614
0:18:6e:3b:ce:c110000000001522gigabitEthernet GigabitEthernet1/0/1 4227625
0:18:6e:3b:ce:c210000000001522gigabitEthernet GigabitEthernet1/0/2 4227633
0:18:6e:3b:ce:c310000000001522gigabitEthernet GigabitEthernet1/0/3 4227641
0:18:6e:3b:ce:c410000000001522gigabitEthernet GigabitEthernet1/0/4 4227649
0:18:6e:3b:ce:c710000000001522gigabitEthernet GigabitEthernet1/0/7 4227673
0:18:6e:3b:ce:c810000000001522gigabitEthernet GigabitEthernet1/0/8 4227681
0:18:6e:3b:ce:c910000000001522gigabitEthernet GigabitEthernet1/0/9 4227689
0:18:6e:3b:ce:ca10000000001522gigabitEthernet GigabitEthernet1/0/104227697
0:18:6e:3b:ce:cb10000000001522gigabitEthernet GigabitEthernet1/0/114227705
0:18:6e:3b:ce:cc10000000001522gigabitEthernet GigabitEthernet1/0/124227713

Tabulka 1: Základní informace o aktivních rozhraních switche.

Tabulka 1 udává v přehledné formě nejdůležitější informace o aktuálně aktivních (ifOperStatus = up) rozhraních z celkových 35 rozhraní switche. Kompletní výpis příkazu je v příloze číslo 2.

Statistiky

K periodickému sledování a vyhodnocování provozu na switchi byl použit systém MRTG [1]. Po nainstalování je třeba vytvořit konfiguraci pro sledování daného zařízení. K tomu slouží příkaz cfgmaker:

cfgmaker mps@147.32.96.9 --global "WorkDir: /tmp/mrtg" \
--output mrtg.cfg

Po doplnění konfiguračního souboru mrtg.cfg o RunAsDeamon: Yes a spuštění příkazu mrtg mrtg.cfg se automaticky spustí daemon, který průběžně pomocí SNMP získává informace ze zařízení a kreslí je do přehledných grafů.

Odkazy na statistiky pro jednotlivé porty naměřené v týdnu 14.11-21.11.2007 jsou uvedeny v následující tabulce:

PortStatistika
GigabitEthernet1/0/1 147.32.96.9_4227625.html
GigabitEthernet1/0/2 147.32.96.9_4227633.html
GigabitEthernet1/0/3 147.32.96.9_4227641.html
GigabitEthernet1/0/4 147.32.96.9_4227649.html
GigabitEthernet1/0/7 147.32.96.9_4227673.html
GigabitEthernet1/0/8 147.32.96.9_4227681.html
GigabitEthernet1/0/9 147.32.96.9_4227689.html
GigabitEthernet1/0/10147.32.96.9_4227697.html
GigabitEthernet1/0/11147.32.96.9_4227705.html
GigabitEthernet1/0/12147.32.96.9_4227713.html

Tabulka 2: statistiky aktivních portů switche

Závěr

U "vyspělých" zařízení jakým je 3COM SuperStack switch pomocí SNMP možné monitorovat a případně i měnit skutečně velké množství hodnot. (Příloha 1 udává pro ilustraci výpis kompletního stromu zařízení.) Proto, přestože se jedná o tzv. "layer 3 switch" a pomocí SNMP tak lze získat mnoho informací i o síťové vrstvě, se tato práce zaměřila pouze na informace typické pro "klasický" switch, tzn. informace o linkové vrstvě.

Reference

[1] http://oss.oetiker.ch/mrtg/

Přílohy

1. snmpwalk.txt - Výpis kompletního SNMP stromu zařízení
2. interfaces.txt - Výpis informací o rozhraních zařízení
3. mrtg/ - statistiky aktivních portů switche