Martin Tůma

“Yet another personal homepage...”

Wetterhorn, v pozadí Shreckhorn Schreckhornhütte Pod Schreckhornem Schreckhorn, za mnou Finsteraarhorn
Plný kecky Wetterhorn, v pozadí Eiger Cestou na Schreckhornhütte Wetterhorn, za mnou Schreckhorn
Schreckhorn